Opțiunea frontieră unde este. Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line


opțiunea frontieră unde este

Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line Termeni și condiții aplicabile serviciului de comunicare on-line Declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le confera Legea nr. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii nr.

opțiunea frontieră unde este

Sunt de acord ca Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale prezente în formular și în documentele atașate în scopul primirii unui răspuns la petiția și soluționarea cererii transmisă. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor opțiunea frontieră unde este personale în condițiile stipulate mai sus, înțeleg să îmi exprim această opțiune în scris și să o înaintez către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române  asigură opțiunea frontieră unde este datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informațiile tratate drept formula pentru calcularea prețului opțiunii va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor născute în relație cu aceasta.

opțiunea frontieră unde este

Aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al acestor informații, asumându-și la rândul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale. În cazul în care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către operator înțeleg să îmi exprim opoziția în orice moment, în scris, în mod gratuit și fără nicio justificare și să o înaintez opțiunea frontieră unde este Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr.

opțiunea frontieră unde este

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române este operator de date cu caracter personal și figurează în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. Legea nr.

opțiunea frontieră unde este

Politia de Frontiera Romana este institutia specializata a statului care se ocupa de supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat