Practică opțională, psihologinconcediu.ro :: Curriculum la decizia şcolii


Translation of "imersarea" in English

Întrebări pentru cursul general opţional Instrucţiuni pentru învăţător Această experienţă de perfecţionare a procesului de învăţare poate fi folosită la oricare curs de institut, cu excepţia cursurilor Piatra din capul unghiului. Ea constă din întrebări importante pentru studiul materialelor de citit desemnate şi pentru participarea la clasă.

Vezi toate ştirile Optionale Stabilirea listelor de studenți pentru cursurile opționale se va face în funcție de preferințe și de media notelor obținute în anul academic anterior. Pentru studenții din anul întâi contează  media de admitere.

Faptul de a-i invita şi de a-i ajuta pe cursanţi să studieze, să pună în practică, să consemneze şi să împărtăşească principii şi doctrine îi poate ajuta să-şi întărească mărturiile şi să fie convertiţi într-un mod mai profund.

Conform îndrumării dumneavoastră, cursanţii răspund la trei dintre cele şapte întrebări care se găsesc pe foaia cu instrucţiuni a cursanţilor. Răspunsurile cursanţilor trebuie să se bazeze, în primul rând, pe lucrurile pe care le-au studiat practică opțională le-au pus în practică în timpul cursului.

Practică opțională unele dintre detaliile privind folosirea experienţei de perfecţionare a procesului de învăţare necesită să fie adaptate în funcţie de practică opțională sau de fiecare cursant, următorii paşi vă vor ajuta practică opțională dumneavoastră şi pe cursanţii dumneavoastră să aveţi o experienţă reuşită.

Înainte de începerea cursului, uitaţi-vă peste întrebări şi faceţi un plan pentru a folosi experienţa de perfecţionare a procesului de învăţare. Pregătirea dumneavoastră poate să includă moduri în care să prezentaţi clasei întrebările şi explicaţii privind aşteptările din cadrul practică opțională de perfecţionare a procesului de învăţare, cum ar fi date în care verificaţi şi trimiteţi răspunsurile cursanţilor, lungimea corespunzătoare a răspunsurilor şi structura acestora.

Se recomandă să verificaţi fiecare dintre cele trei răspunsuri ale cursantului în trei date diferite, la alegerea dumneavoastră, de-a lungul cursului.

  • Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - Optionale
  • Халохот шарил по полу, нащупывая пистолет.
  • Optional Practical Training - Wikipedia

Stabiliţi cu claritate care sunt aşteptările. La începutul cursului, înmânaţi fiecărui cursant un exemplar al întrebărilor care se găsesc pe foaia cu instrucţiuni a cursantului.

Întrebări pentru cursul general opţional

Aceasta le va acorda suficient timp cursanţilor să studieze, să pună în practică şi să-şi scrie răspunsurile la întrebări pe parcursul semestrului. Ajutaţi-i să înţeleagă scopul experienţei de perfecţionare a procesului de învăţare. Împărtăşiţi-vă în mod clar aşteptările privind răspunsurile lor, inclusiv datele la care le verificaţi şi le trimiteţi.

Urmăriţi progresul. De-a lungul cursului, încurajaţi-i şi ajutaţi-i, în mod consecvent, pe toţi cursanţii în timp ce lucrează pentru a finaliza întrebările din cadrul experienţei practică opțională opțională perfecţionare a procesului de învăţare. Găsiţi moduri prin care să creaţi o conexiune între întrebări şi programă sau să le integraţi în activităţi ale clasei.

practică opțională

Puteţi ruga cursanţii să lucreze la răspunsurile lor în clasă, în afara clasei sau în ambele situaţii. Verificaţi şi revizuiţi.

Optional Practical Training

Pentru zilele în care este planificată o verificare, invitaţi cursanţii şi amintiţi-le să-şi aducă răspunsurile la practică opțională desemnată sau întrebările desemnate la clasă.

Invitaţi-i ca, în răspunsurile lor, să explice, să împărtăşească şi să depună mărturie despre ceea ce au învăţat şi au pus în practică de la acest curs.

practică opțională

Cursanţii pot învăţa mai mult dacă îşi verifică lucrările în echipe de câte doi sau în grupuri mici. Puteţi invita cursanţii să-şi revizuiască răspunsurile, dacă este cazul, înainte să le înmâneze.

Cursanţii finalizează experienţa de perfecţionare a procesului de învăţare când vă înmânează răspunsurile la toate cele trei întrebări, conform cerinţelor dumneavoastră.

Deşi sugestiile dumneavoastră cu privire la răspunsurile practică opțională sunt binevenite, acestea indicator de opțiuni binare macd rsi sunt obligatorii.

  • imersarea - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context
  • Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master Dispoziţii generale Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare pentru practica de specialitate a studenţilor în Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, pentru toate categoriile de practică de specialitate.
  • psihologinconcediu.ro :: Curriculum la decizia şcolii

Asiguraţi-vă că acei cursanţi care au anumite nevoi, dizabilităţi sau stări de sănătate aparte dispun de condiţiile de care au nevoie practică opțională a fi evaluaţi ca restul colegilor. Astfel de condiţii ar putea fi: să oferiţi cursanţilor o versiune tipărită cu un corp de litere mari sau versiuni audio ale materialelor, să practică opțională permiteţi să-şi prezinte răspunsurile cu ajutorul altora, să le permiteţi să prezinte răspunsurile verbal, nu în scris, sau să le permiteţi să dicteze răspunsurile unei persoane sau să le înregistreze cu un dispozitiv de înregistrare.

Pentru a afla mai multe informaţii generale despre modul de a ajuta persoanele cu dizabilităţi, accesaţi lds. Instrucţiuni pentru cursant Această experienţă de perfecţionare a procesului de învăţare constă din întrebări care sunt importante pentru studiul materialelor de citit desemnate şi pentru participarea la clasă.

Faptul de a lucra la răspunsurile acestor întrebări de-a lungul cursului, în timp practică opțională studiezi, pui în practică, consemnezi şi împărtăşeşti principii şi doctrine, te va ajuta să-ţi întăreşti mărturia şi să fii convertit într-un mod mai profund la Evanghelia lui Isus Hristos.

practică opțională

Folosindu-te de doctrina, principiile şi informaţiile pe care le-ai studiat şi le-ai pus în practică în timpul acestui curs, răspunde la TREI dintre cele şapte întrebări de mai jos. Învăţătorul tău îţi poate desemna anumite întrebări.

practică opțională

Fii pregătit să împărtăşeşti ce ai studiat şi ce ai pus în practică prin a-ţi aduce răspunsurile la clasă în datele pe care învăţătorul practică opțională le planifică pentru verificare. Întrebări Cum ai ajuns să-L cunoşti mai bine pe Tatăl tău din Cer? Ce te-a ajutat să-L înţelegi mai pe deplin şi să te bizui pe Isus Hristos şi ispăşirea Sa? Cum ţi-a crescut mărturia despre restaurarea Evangheliei? Ce te-a ajutat să fii mai demn de binecuvântările din templu?

practică opțională

Care adevăruri din acest curs ţi-au binecuvântat viaţa? Practică opțională va spune principiul sau doctrina pentru această întrebare. Alege UNUL dintre următoarele subiecte doctrinare.