Opțiuni binare un tuc și rane. dumitru carabat - spre o poetica a scenariului


Socotita "etema", claritatea ar fi detenninata de tipul de receptare particulara a operei cinematografice, care fructifica subiectul generat de tema.

Половина лица Хейла была залита кровью, на ковре расплылось темное пятно. Сьюзан отпрянула. О Боже. Значит, она слышала звук выстрела Хейла, а не коммандера. Как в тумане она приблизилась к бездыханному телу.

Orice film este vazut de spectatori dintr-o data, lntr-un ritm determinat, care dirijeaza lntregul proces receptiv. Greelile In conducerea acestui ceremonialli au sursa in!

Informații document

Dei simpla i parca de Ia sine inteleasa, ideea de precizie claritatea a temei comporHi unele indoieli. Limpezimea subiectului, articularea lui coerenta este unul i acelai lucru cu claritatea temei a semnificatiei? Putem, cu alte cuvinte, sa opțiuni binare un tuc și rane subiectul unui scenariu sau film, captivati de armonia desfauriirii lui, In timp ce cum să faci bani bine de la zero, resim- tind-o prezenta, puternidi i fascinantii, sa se lase mai greu "prinsa", sa se dovedeascii mai dificil fonnulabila?

Raspunsul devine i mai dificil dadi se are In vedere valoarea dtscursu- rilor. Este un subiect de tip James Bond mai valoros deciit "" numai pe temeiul eli primul are o tema idee, concept etc.

Dupa piirerea pro- fesorului englez, tema ar capata forma unui compendi u, a unui "rezumat foarte concis al actiunii centrale" a unui scenariu ce urmeaza a fi scris, pe care 11 numete, opțiuni binare un tuc și rane ndu-se de jargonul practicienilor de Ia Hollywood, opțiuni binare un tuc și rane intrigii" 51, p. Diind curs sfaturilor lui James Agate, care considerii ca nu cunoate Dupli trecerea primului elan de fericire tJneret femei i se cu viata fnchisli pe care o I vasul dupa 0 cearta nefnsemnata.

Jignit, sotul ndtca ancora I pleaca; pier- duti unul pentru celalalt, tinerii sufera piina ciind o lntiilnire intiimplatoare Je fngliduie sa se lmpace i sa-i opțiuni binare un tuc și rane viata" 51, p. Tema intrigii, sustine In continuare Lindgren, nu trebuie confundata cu "ideea sau intentia morala" degajata de un scenariu, deoarece "unitatea unui film de fiqiune rezulta nu din prezentarea Fara sa socoteasca nelegitim faptul eli scenariul i filmul exprima tiilcuri morale sau de alt tip, teoreti- cianul englez crede ca tema In lnteles pudovkian nu are atin- gere cu chestiunea a discursurilor, deoarece aceasta nu se "nate dintr-un concept atiit de general" Ibid.

Fad a-i nega importanta.

ARTA+20-21+Conceptual art in Central and Eastern Europe.pdf

Tema scenariului: relafia dintre un proiect compo- ziJional o semnificafie artisticii. Lindgren are evident dreptate ca unitatea compozitionala a scenariului i a filmului nu pot depinde de un concept, iar daca ne-am situa intr-o perspectiva generativa este greu de crezut ca un concept neformulat inca ar putea da natere Ia altceva dedit unui discurs tiintific. In acelai timp, insa, este greu de crezut ca ceva! Edgar Allan Poe, referindu-se Ia chestiunea compozipei, a potrivirii episoadelor lntr-un lntreg, avea in vedere nu un concept ci giindul autorului, sau mai exact giindirea acestuia, care i-a imaginat un "efect unic sau deosebit" ce trebuie obtinut prin inventarea i com- binarea episoadelor.

Semnificatia artistica, detiniind in sine un tip de reflexivitate particulara, este totodata i un efect ce va produce unui virtual cititor "un sentiment de cea mai deplina satisfactie" 62, p. Duciind parca mai departe gandurile lui Poe, Tolstoi socotete eli satisfaqia cititorului este provo- cata de un sentiment de identificare nu numai cu gandirea scriitorului, ci i cu opera acestuia, al carei autor are iluzia ca devine: " Arta ar vru a " 1x- x finnx Tolstoi ar avea un caracter mo 1ps1tor 84 a eYaJ ata, a l a '.

Un tr:nsfer d.

Din m. Compozitia se lnsa dw punct de vedere al momentului pe care II discutam sub modesta forma a temei intrigii, ea opțiunea înregistrată a emitentului o prima ordine a pilrtilor scenariului, un proiect, un plan.

Desigur, fonnularea unor asemenea compendii In baza unor texte deja existente pare o operatiune Ia lndemana oricui, dar daca ne situam pe pozitia unui autor aflat doar In fata fantasmei unui text virtual, a de a face din haos ordine, din bucati de fapte, imagini, impresii etc.

câștigurile pe opțiuni 2020 curs expres despre opțiunile cheremushkin

Ideea planului nu este, cum ar crede criticii prea de inefabilul artei, preocuparea spiritelor mediocre. Flaubert, de pilda, socotea ratata opera sa de tinerete Sfantul Anton, pentru di nu fusese, fnainte de a fi fost scrisa, structurata conform unui plan.

Daca gasi vreun mod de a-mi corecta cartea, fi foarte bucuros dlci am bagat In ea mult timp multa dragoste. Dar n-a fos; coapta. Pentru ca lucrasem mult la elementele materiale ale car ii, la partea istorica vreau sa zic, mi-am lnchipuit eli scenariul e gata m-am apucat de el. Totul depinde de plan. Planul nu este un aranjament facut din exterior al des- taurarii naratiunii, e conceptia insai: "Mediteaza, mediteaza, fnainte de a scrie ", afirma cu un opțiuni binare un tuc și rane de disperare intr-o alta epistola.

dumitru carabat - spre o poetica a scenariului

Pentru ca irnagineaza prea in graba, atatia artiti de azi fac opere caduce i cu o compozitie detestabila. Pentru mine, ideea unei opere precede adesea cu cafiva ani imaginarea ei" s.

roboții binari ce să aleagă strategia de tranzacționare a știrilor 2020

S-ar putea crede di obsesia planului este izvorata dm spintul "estetizant" al romancierilor francezi, dar iata ca Tolstoi, care numai de asemenea inclinatii nu poate fi suspectat, este ' el de parte a baricadei: "Singurul lucru care, dupa dite m1 se pare, a rascumparat inactivitatea mea de 0 luna este faptul ca planul Romanului unui moier rus s-a conturat in mod clar.

Nu tiam ce sa aleg din griimada de idei i de imagini relative la respectivul obiect" s. Planul romanului este formulat in maniera sugerata de Lindgren, ba 2- Spe o poctitD.

cum să faci bani de la zero fără lucrul pe internet fără investiții

Ea - care-i este un adeviirat prieten - ii sugereazii ideea ciifericirea nu constii in ideal, ci fn munca nefntreruptii cu scopul de a realiza fericirea altora " s. Actiunea posibilului roman e formatli din cateva faze a caror particularitate surprinzatoare constli in faptul eli sunt omogenizate in baza unor relatii de opozitie i similaritate semantieli, i nu printr-o simpla continuitate cauzala, cum se crede in mod curent. Fiecare fazli are drept pivot un predicat narativ care se raporteaza Ia celelalte prin anurnite relatii d opozitie i similaritate.

Istoria corpului I.

Prima faza, centrata asupra predicat narativ, de urmatoare, centrata i ea asupra propriulm pred1cat naratJv. Acelai fenomen il vom observa daca vom lua drept text-martor, motivul Ifigeniei, for- mulat de Aristotel 3, pp.

Dupa parerea noastdi, cele doua retele semantice incruciate pot fi considerate drept criterii de reuita a proiectului compozitional. Performanta for- mularii planului viitorului discurs narativ este rezultatul efor- tului de obicei indelungat i, pe deasupra, incert in privinta rezultatului, de a descoperi din multimea de actiuni posibile ale unor personaje posibile norma inerenta a coerentei lor, in care fazele nu ii dezvaluie capacitatea generativa latenta, deciit printr-o conexiune poetico-semantica, asigurata de jocul de opo- zitii i similaritati descris.

In eventualitatea ca autorul are cunotinta de existenta amintitei norme, nu inseamna ca este scutit de dificultatile propriei sale creatii, el fiind doar prevenit in legatura cu necesitatea de a o redescoperi intr-a forma noua, adecvata materiei narative a virtualului discurs. Artistul prea lncrezator in rodnicia propriei sale spontaneitati va fi cu mult mai fericit, dar i mai vulnerabil, tocmai din cauza falsului sentiment de certitudine prin care spontaneitatea 11 iluzioneaza.

Încărcat de

Asupra dificultatilor de a gasi principiul de coerenta al unei virtuale opere ne avertizeaza Tolstoi, care, e adevarat, "chib- zuia", cum se expnma el, asupra compozitiei romanului Riizboi pace: "Nu scriu nimic i de aceea tanjesc, dei muncesc dm rasputeri. Nu va puteti inchipui ce eforturi irni cer aceste lucrari preliminare de aratura in adancime a cfunpului, pe care sunt silit sa-l seman. Sa fie oare, In pofida celor aftrmate de TolstOJ, atat de dtftcil efortul combinatoriu?

Nu sunt oare destule lucriiri literare, scenarii filme, In care predicatele proiectelor tematice par a se lnlantui perfect care, In pofida deplinei lor coerente, ne Jasa cu totul indiferenti?

Asemenea lntrebari nu sunt deloc retorice, deoarece, cum am vazut, chiar Ernest Lindgren, dotat cu un spirit atat de cumpanit, crede ca unitatea unui scenariu sau film depinde exclusiv de unitatea actiunii formulate In tema intrigii dl "ideea sau intentia moral a" e tolerata de compo. Pana sa f ajuns In cartea profesorului englez, o asemenea pozitie a facut 0 frumoasii cariera, nu numai opțiuni binare un tuc și rane scrisul scenaristic, de ce n-am cariera continua.

De aceea, trebuie spus ca norma proiectului i'n exprima, asta doar In parte, Jog1ca povest1ru, ea putand astgura, eel mult corectitudinea punctului de pornire a! Dupa cativa ani bum de Ia redactarea planului Romanului unui rus, Tolstoi li noteaza i semnificatia "ldeea principala a trebuie sa fie aceea a neputintei cult.? Pus m relatte cu opțiuni binare un tuc și rane com- poziti? Tema ni se lnfiitieaza ca o relatie lntre un sernnificant specializat pr01ectul cornpozitional i o semnificate ea particulara, rezultata din ace!

Tema nu asigura In mod automat valoarea viitorului discurs. Ea ii acorda lnsa ansa valorii, iar In cazuri fericite un subtext semantic i compozitional pe care viitorul dtscurs scris filmat II va confirma. Unele triisiituri caracteristice temei scenariului de film. Pentru a detecta unele parttcularitati ale temei scenarmlui, vom recurge Ia precedentul scris al unui film important.