Exercițiul de opțiune put. Option (finance) - Wikipedia


Atunci când SKB banka d.

exercițiul de opțiune put

The guarantees and warranties are described in more detail in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not justify a higher remuneration for their placement. Exercițiul de opțiune put că certificatele de economii poștale au făcut obiectul unei opțiuni echivalente cu o opțiune de vânzare nu a justificat o remunerație mai mare pentru plasarea acestora.

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie The Commission shares the exercițiul de opțiune put opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

exercițiul de opțiune put

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ.

ABI had overlooked the fact that postal savings exercițiul de opțiune put carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds.

ABI nu a luat în considerare faptul că certificatele de economii poștale au prezentat o opțiune de vânzare implicită și au putut fi comparate cu fondurile mutuale.

The strike price may be set by reference to the spot price market price of the underlying security or commodity on the day an option is taken out, or it may be fixed at a discount or at a premium. The seller has the corresponding obligation to fulfill the transaction i. An option that conveys to the owner the right to buy at a specific price is referred to as a call ; an option that conveys the right of the owner to sell at a specific price is referred to as a put. The seller may grant an exercițiul de opțiune put to a buyer as part of another transaction, such as a share issue or as part of an employee incentive scheme, otherwise, a buyer would pay a premium to the seller for the option.

Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash. Un alt exemplu este o opțiune de vânzare emisă care îi dă deținătorului posibilitatea de a alege între decontarea în acțiuni ordinare sau în numerar.

  • Tranzacționare CFD online | Tranzacționare pe piețe | Plus
  • F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1.
  • Option (finance) - Wikipedia
  • Setări cookie CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier.
  • Aplicatii propuse inginerie financiara
  • De ce strategiile de opțiuni binare nu funcționează
  • put option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Uncertainty regarding the potential acquirer and its future strategy would have prompted subordinated loan providers to demand a put option on any subordinated loan granted by them to Citadele change of control clause [25]. Incertitudinea legată de potențialul achizitor și de strategia viitoare a acestuia ar fi determinat furnizorii de împrumuturi subordonate să solicite o opțiune de vânzare pentru fiecare dintre împrumuturile subordonate pe care le-ar fi acordat băncii Citadele clauza de transfer al controlului [25].

Even if it were to be accepted that postal savings certificates were structured bonds, they would in any event have to be compared to structured bonds with similar characteristics, bonds with a Exercițiul de opțiune put put option embedded, and nothing more.

Chiar dacă s-ar accepta faptul că certificatele de economii poștale sunt obligațiuni structurate, acestea ar trebui comparate pentru orice eventualitate cu obligațiuni structurate cu caracteristici similare, obligațiuni care includ o opțiune de vânzare americană, și cu nimic altceva. The put option would be exercised only if the exercise price exercițiul de opțiune put higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price.

Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței. As for the second stage of the sale of AAT, the minutes of the meeting of the Supervisory Board of Aerodrom Ljubljana of 21 January indicate that the advantages and disadvantages of different share prices and the termination of Aerodrom Ljubljana's put option were discussed.

Opțiuni de schimb valutar. Opțiune valutară cu acoperire a depozitului: caracteristici, condiții

În ceea ce privește a doua etapă a vânzării AAT, procesul-verbal al reuniunii consiliului de supraveghere al Aerodrom Ljubljana din 21 ianuarie indică faptul că au fost discutate avantajele și dezavantajele diferitelor prețuri ale acțiunilor și renunțarea la opțiunea de vânzare a Aerodrom Ljubljana. On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the indemnification for claims listed in Tables 1 to 4 set out in recital 26 as well as the put option, are State aid applicable after accession and compatible with the common market, Pe baza celor de mai sus, Comisia trage concluzia că despăgubirile pentru acțiunile enumerate în tabelele descrise în considerentul 26, precum și opțiunea de vânzare sunt ajutoare de stat aplicabile după aderare și compatibile cu piața comună, an option is included on terms that make its exercise almost certain e.

In consequence of all this, the Put Option is considered applicable after accession. Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare.

Odată cu dezvoltarea pieței, au fost incluse variabile suplimentare în termenii contractelor de opțiuni ca răspuns la solicitările cumpărătorilor, cauzate de caracteristicile riscului pe care aceștia ar dori să le acopere cu opțiuni. Deoarece piața opțiunilor OTC este flexibilă, clauze suplimentare au afectat pur și simplu valoarea primei, scăzând-o sau mărind-o.

Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB. With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned. În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific.

Option (finance)

As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself. Așa cum exercițiul de opțiune put fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  1. Cum să faci bani și să nu cheltuiești
  2. În cazul în care puteți câștiga o sumă mare de bani rapid

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

exercițiul de opțiune put