Certificat de opțiune și opțiuni


Atunci când SKB banka d.

Vă mulțumim pentru feedback!

The guarantees and warranties are described in more detail in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not certificat de opțiune și opțiuni a higher remuneration for their placement. Faptul că certificatele de economii poștale au făcut obiectul unei opțiuni echivalente cu o opțiune de vânzare nu a justificat o remunerație mai mare pentru plasarea acestora.

certificat de opțiune și opțiuni

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră certificat de opțiune și opțiuni 22 iunie The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ.

ABI had overlooked the fact that postal savings certificates carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds.

certificat de opțiune și opțiuni

ABI nu a luat în considerare faptul că certificatele de economii poștale au prezentat o opțiune de vânzare implicită și au putut fi comparate cu fondurile mutuale. Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash.

Găzduire Web Domenii Coșul dv. Autentificare Nume  x     Asistență Opțiunea Add-On Opțiunea Add-On permite adăugarea unor pagini web adiționale, peste site-ul principal al abonamentului dv.

Un alt exemplu este o opțiune de vânzare emisă care îi dă deținătorului posibilitatea de a alege între decontarea în acțiuni ordinare hackerilor despre a câștiga bani pe internet în numerar. Uncertainty regarding the potential acquirer and its future strategy would have prompted subordinated loan providers to demand a put option on any subordinated loan granted by them to Citadele change of control clause [25].

Incertitudinea legată de potențialul achizitor și de strategia viitoare a acestuia ar fi determinat furnizorii de împrumuturi subordonate să solicite o opțiune de vânzare pentru fiecare dintre împrumuturile subordonate pe care le-ar fi acordat băncii Citadele clauza de transfer al controlului [25].

certificat de opțiune și opțiuni

Even if it were to be accepted that postal savings certificates were structured bonds, they would in any event have to be compared to structured bonds with similar characteristics, bonds with a US-style put option embedded, and nothing more. Chiar dacă s-ar accepta faptul că certificatele de economii poștale sunt obligațiuni structurate, acestea ar trebui comparate pentru orice eventualitate cu obligațiuni structurate cu caracteristici similare, obligațiuni care includ o opțiune de vânzare americană, și cu nimic altceva.

The put option would be exercised only if the exercise price were higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price.

Dynamics for Finance and Operations Mai multe Mai puțin Funcționalitatea de stocare avansate certificate furnizează o posibilitatea de a defini ce tip de stocare pentru certificate va fi utilizată în Microsoft Dynamics Finance și operațiuni. Există două opțiuni posibile pentru stocarea certificate care sunt disponibile cu noua funcționalitate. Această opțiune poate fi utilizat cu On-premises implementare opţiune, ca pe orice fel de medii de dezvoltare local. În acest caz, trebuie să setați utilizează avansat certificat magazin pentru a nu.

Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței.

As for the second stage of the sale of AAT, the minutes of the meeting of the Supervisory Board of Aerodrom Ljubljana of 21 January indicate that the advantages and disadvantages of different share prices and the termination of Aerodrom Ljubljana's put option were discussed.

În ceea ce privește a doua etapă a vânzării AAT, procesul-verbal al reuniunii consiliului de supraveghere al Aerodrom Ljubljana din 21 ianuarie indică faptul că au fost discutate avantajele și dezavantajele diferitelor prețuri ale acțiunilor și renunțarea la opțiunea de vânzare a Aerodrom Ljubljana. On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the indemnification for claims listed in Tables 1 to 4 set out in recital 26 as well as the put option, are State aid applicable after accession and compatible with the common market, Pe baza celor de mai sus, Comisia trage concluzia că despăgubirile pentru acțiunile enumerate în tabelele descrise în considerentul 26, precum și opțiunea de vânzare sunt ajutoare de stat aplicabile după aderare și compatibile cu piața comună, an option is included on terms that make its exercise almost certain e.

certificat de opțiune și opțiuni

In consequence of all this, the Put Option is considered applicable after accession. Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare.

certificat de opțiune și opțiuni

Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB. With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned. În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific.

Стратмор бросил взгляд на лежавшего в беспамятстве Хейла, положил «беретту» на столик рядом со Сьюзан и крикнул, перекрывая вой сирены: - Я сейчас вернусь! - Исчезая через разбитое стекло стены Третьего узла, он громко повторил: - Найди ключ. Поиски ключа не дали никаких результатов. Сьюзан надеялась, что Стратмору не придется долго возиться с отключением «ТРАНСТЕКСТА».

As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself. Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte certificat de opțiune și opțiuni expresii corect si adaptat la context.

certificat de opțiune și opțiuni

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Cât este satoshi
  • Обнародует ли ключ.
  • Дэвид на экране застыл в глубокой задумчивости.
  • Халохот двигался быстро, но осторожно.
  • На противоположной стене висело распятие в натуральную величину.
  • Est Bitcoin

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.