Cerințele exercițiului opțional, LEGE 10/07/ - Portal Legislativ


cerințele exercițiului opțional semnale gata pentru opțiuni binare

Dividende trimestrial optional din Aceasta modificare presupune pe scurt: intocmirea de situatii financiare interimare, exprimarea optiunii cu privire la distribuirea trimsteriala cerințele exercițiului opțional profitului si modificarea actului constitutiv, in acord cu noua situatie. Deoarece nu se precizeaza in mod expres, optiunea exprimata devine obligatorie pentru perioada urmatoare, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare, a modului de intocmire, de exprimare a optiunii, formularului, legiuitorul va completa corespunzator Ordinul Cerințele exercițiului opțional nr.

cerințele exercițiului opțional cum să faci un milion pe internet fără investiții

Astfel, distribuirea trimestriala cerințele exercițiului opțional profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se cerințele exercițiului opțional orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Plata dividendelor astfel distribuite de poate face trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor. Este recomandabil sa se acopere mai intâi pierderile contabile si apoi sa se efectueze repartizarea de dividende.

cerințele exercițiului opțional strategia de opțiuni tactile

Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun. Acestea sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.

Situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Si aceste entitati pot sa distribuie dividende trimestrial, iar incasarea de dividende din profituri fictive este infractiune.